שלוחת וינגייט בחיפה

קורס מדריכי שחייה
סמליל המכללה האקדמית בוינגייט
אנו בעיצומו של מחזור תשע"ח
נפתחה רשימת ההמתנה למחזור תשע"ט


נותרו מקומות ספורים בחוגי השחייה

לדף החוג


אימוןן כושר אישי
בחדר הקרוספיט החדש

חדר קרוספיט
פרטים נוספים


יוטיוב
ערוץ שילובים